Isnin, 28 September 2015

PERBAHASAN MUJASSIMAH, HULUL DAN ITTIHAD

SEBAHAGIAN PERBAHASAN ULAMA MELAYU PADA GOLONGAN MUJASSIMAH YANG BERIKTIQAD ALLAH BERTEMPAT, GOLONGAN HULUL YANG BERIKTIQAD ALLAH BERSATU MERESAP DALAM MAKHLUK, DAN GOLONGAN ITTIHADIYYAH YANG BERIKTIQAD WAHDATUL WUJUD YAKNI ALLAH ADALAH ALAM DAN ALAM ADALAH ALLAH

Kata Syeikh Husayn bin Nasir bin Toyyib Al-Mas^udi Al-Banjari RohimahuLlah Rohmatan Wasi^ah dalam Kitabnya yang masyhur Hidayah Al-Mutafakkirin:


Pada mukasurat 13 dan 14:
"((Dan lagi kata setengah mereka itu)) Allah itu berubah-ubah tempat pada hari ini di sini, dan pada hari itu di situ, demikianlah dikatakan sekalian hari itu....bahawasanya sekalian mereka yang tersebut itu SESAT SEKALIANNYA lagi MENYESAT AKAN ORANG LAIN dan dinama akan dia pula MULHIDAH dan HULULIYYAH dan ITTIHADIYYAH ((dan sekalian itu JADI KAFIR IA)) NauzubiLlahi minha dengan iktiqad yang tersebut itu kerana sekaliannya itu menafi akan Wahdaniyyah Allah Ta'la dan menafi akan MukholafahNya daripada baharunya dan mengisbatkan beberapa syirik bagi Allah Taala dan baharunya dan bertempat dan berpihak dan banding dan kekurangan bagiNya, dan mengisbatkan keadaanNya berjirim dan berjisim dan mengambil lapang

((bermula dalil yang menunjuk atas kufur)) orang yang iktiqad yang demikian itu.
kata Syeikh Ibn Hajar dalam Kitabnya Al-I^laam "Barangsiapa yang mendakwa/menyangka bahawa Tuhan menyatu/meresap/bertempat pada sesuatu daripada tubuh manusia atau pada selainnya daripada mereka itu maka iaitu KAFIR dia" dan katanya lagi: "seperti HULUL dan ITTIHAD itu, ITTIHAD ertinya bersatu ia dengan sesuatu ertinya jadi KAFIR orang yang iktiqad demikian itu"
dan lagi katanya di dalam kitab Zawajir Pada Membilang Segala Bagi Yang Jadi Kafir: "ertinya atau iktiqad ia bahawasanya Allah menempati ia di dalam rupa yang elok-elok hingga katanya atau iktiqad ia bermula Ruh itu daripada Nur Allah maka apabila berhubung nur Ruh itu dengan Nur Allah nescaya bersatu ia"
dan telah berkata Syeikh Ahmad Suhaimi di dalam kitabnya Al-Muqtadi bi Syarhi Al-Hud Huda wa Al-Ittihadiyyah wa Alhululiyyah: "dan ITTIHADIYYAH dan HULULIYYAH bermula keduanya iaitu kedua firqah YANG ZAHIR KEDUANYA DENGAN MENYERUPAI AHLI TASAWWUF dikata orang bagi mereka itu MUTASAWWIFAH ertinya orang yang mengaku dirinya ahli tasawwuf dan melaku akan dirinya seperti kelakuan ahli tasawwuf padahal bermula AHLI TASAWWUF YANG SEBENARNYA IAITU MENJAUH OLEH MEREKA ITU (yakni ahli tasawwuf) DARIPADA MEREKA ITU (yakni mutasawwifah hulul dan ittihad), telah berkata mereka itu (yakni mutasawwifah hulul dan ittihad): "BERMULA ORANG YANG SALIK APABILA BERSUNGGUH-SUNGGUH IA PADA IBADATNYA DAN MASUKLAH IA KE DALAM LAUT WUSUL KEPADA ALLAH TAALA, NESACAYA MENEMPATI ALLAH TAALA DI DALAMNYA DENGAN SEKIRA-KIRA TIADA BERBEZALAH KEDUANYA ITU ATAU JADI BERSATULAH IA DENGAN DIA ERTINYA JADILAH IA ^AIN HAMBANYA DAN SEKIRA-KIRA TIADA DIBILANG DUA ANTARA KEDUANYA MAKA SAH BAHAWA BERKATA IA IAITU AKU ERTINYA ALLAH ITU AKU DAN AKU INI IA DAN TERANGKATLAH DARIPADANYA SURUHAN DAN TEGAHAN DAN ZAHIRLAH DARIPADANYA BEBERAPA KAROMAH YANG ^AJIB-^AJIB OLEH BARANG YANG TIADA TASAWWUR DATANGNYA DARIPADA MANUSIA", bermula sekalian mereka itu iaitu beberapa KAFIR DENGAN IJMAK SEKALIAN ULAMA.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...